Dendrologija

UREĐENJE PARKOVA I VRTOVA


Projektovanje, izgradnja i održavanje vrtova, dvorišta i drugih zelenih površina

 • Ozelenjavanje, održavanje zelenih površina
 • Prodaja sadnih materijala (četinari, lišćari, ukrasno šiblje, puzavice i dr)
 • Prodaja i ugradnja tepih trava
 • Raščišćavanje velikih površina pod korovom
 • Radovi na podizanju novih cvetnih površina sa sezonskim i višegodišnjim cvećem.
 • Sadnja listopadnih i četinarskih stabala
 • Formiranje oblika, orezivanje i šišanje ukrasnog šiblja i četinara

 

    

   

Od ranog proleća do kasne jeseni, dobro negovan travnjak je ukras svakog vrta. Dobar travnjak daće svakoj biljci osnovu na kojoj će se istaći u punoj lepoti, i obratno; na lošem travnjaku ceo vrtni aranžman izgubiće na lepoti. Zasnivanje dobrog travnjaka zahteva malo truda, ali rezultat će ga sa ostalim delatnostima: prodaja i proizvodnja hortikluturnog sadnog materijala, projektovanje, uređenje i kompletno izvođenje radova (vrtovi, parkovi,bašte, terase...)svakako opravdati.

       

       

   

 

 

PRODAJA DENDRO MATERIJALA:
 
 • Četinari
  • Chamaecyparis-Laws.elwoods-gold
  • Chamaecyparis-Laws.Elwoodii
  • Chamaecyparis-Laws.Blue-surprise
  • Chamaecyparis-Laws.aurea-variegata
  • Chamaecyparis-Laws.Globosa
  • Juniperus-conferta-variegata
  • Juniperus-skyrocket
  • Picea-Glauca-Conica
  • Pinus-Mugo-Mughus
  • Thuja occid. Smaragd
  • Thuja-ori.-comp.nana-aurea
  • Thuja-ori.-Tedi
  • Thuja-orient.piramidalis aurea
  • Thuja-orien.piramidalis
    
 • Žive ograde:liscarske i cetinarske vrste
 • Listopadno šiblje:  magnolija, berberis
 • Puzavice i povijuše: clematis, brsljen, lozica
 • Zimzeleno lišćarsko šiblje: buxus sp. – simsir, cotoneaster sp. Euonymus, lonice

 

         
 

                                            

 


Vrh strane